RFID NAIL ali Pametni Žebelj

Pametni Žebelj - RFID žebelj

Pametni žeblji (Smart Nail-s) so namenjeni označevanju stoječih dreves, lesnih sortimentov, lesnih izdelkov ter polizdelkov. Označevanje pomeni, da navedenemu lesenemu predmetu dodelimo unikatno kodo ter po potrebi še dodatne oznake ali lastnosti, ki jih zapišemo v žebelj. Zgrajeni so pretežno iz materiala podobnega lesu, kot je celuloza in ali veziva. Oblikovani so tako, da z malo sile prodirajo v les vzdolž vlaken. Vsebujejo unikatno identifikacijsko kodo. Na razpolago imajo prosti pomnilnik namenjen vpisovanju poljubnih podatkov. Za sporočanje svoje identifikacijske kode in drugih podatkov zapisanih v pomnilnik uporabljajo radijske valove.

Simtrona d.o.o
PE Vipavska cesta 64
Rožna Dolina, Vipavska cesta 64
5000 Nova Gorica
Slovenija
© 2015 Simtrona
Pravno obvestilo.
Izdelava: Brigada