Pravno obvestilo

Spletna stran omenjena v tem pravnem obvestilu zajema vse spletne strani na naslovu www.simtrona.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Oblika in vsebina spletne strani so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine.
Uporabnik lahko gradivo ali informacije naloži iz spletne strani za svojo osebno rabo ali s pisnim dovoljenjem podjetja Simtrona d.o.o. za predajo tretji osebi, vendar v takem primeru ne sme spreminjati označb avtorskih pravic in obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o  kakršnihkoli drugih pravicah. Prepovedana je uporaba kakršnegakoli elementa iz spletne strani, ki ni za osebno rabo ali ni pisno dovoljena od podjetja Simtrona d.o.o..

Podjetje Simtrona d.o.o. lahko brez predhodnega obvestila spreminja Spletno stran.

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja.

Podjetje Simtrona d.o.o. ni odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno ali drugo škodo, ki bi nastala kot posledica dostopanja do spletne strani.

Simtrona d.o.o
PE Vipavska cesta 64
Rožna Dolina, Vipavska cesta 64
5000 Nova Gorica
Slovenija
© 2015 Simtrona
Pravno obvestilo.
Izdelava: Brigada